Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Aktuális hírek

Mi is a könyvelői felelősség ?
2015-04-21 14:10

A bevallásokkal kapcsolatos könyvelői felelősség közvetett felelősség A közvetlen felelős a könyvelt gazdasági alany (adózó), aki ezt a felelősséget fogja a könyvelőre továbbhárítani (szerződésszegéssel okozott kárként PTK. szerint). Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az adóhatóság a könyvelő ügyfelét fogja bírságolni, aki szakmai műhiba elismerésével megtérítési kötelezettséget vállal a bírságolásért. 

Mi is a  könyvelői felelősség ?


A bevallásokkal kapcsolatos könyvelői felelősség közvetett felelősség A közvetlen felelős a könyvelt gazdasági alany (adózó), aki ezt a felelősséget fogja a könyvelőre továbbhárítani (szerződésszegéssel okozott kárként PTK. szerint). Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az adóhatóság a könyvelő ügyfelét fogja bírságolni, aki szakmai műhiba elismerésével megtérítési kötelezettséget vállal a bírságolásért. 

Abban az esetben , ha  a számviteli szolgáltató  elismeri a felelősségét ( és a biztosító sem vitatja azt) a szakmai felelősségbiztosítás megtéríti az ügyfél többletkiadásait.  

Fontos kiemelni, hogy a biztosítás nem téríti meg magát a megállapított adóhiányt, hiszen azt a könyvelt partnernek a megfelelő szakmai teljesítés esetén is meg kellett volna fizetnie.

Fentiektől eltérő a felelősség, amennyiben adótanácsadóként ellen jegyzi a számviteli szolgáltató a bevallást, hiszen itt az adótanácsadó közvetlenül is felelősséggel tartozik a szakmai hibáért, azaz őt is bírságolhatja a hatóság.
Ezekre az esetekre szükséges a felelősségbiztosítási fedezet kiterjesztése ún. mulasztási bírság káreseményekre, mely a számviteli szolgáltatóra kiszabott közvetlen adóbírságok megtérítését teszi lehetővé.

Fontos továbbá, hogy a PTK. szerint a könyvelők objektív felelősséggel tartoznak, ami szerint csak akkor mentesülhetnek a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítják, hogy a kár bekövetkezése ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta .( pl korábbi, általa nem ismert mulasztás)

Fenti kockázatok alól mentesíthet a szakmai felelősségbiztosítás megléte.


visszalépés...