Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Aktuális hírek

Kárbejelentési segédlet az Allianz Biztosító Zrt.-hez
2020-04-15 09:13
Allianz Hungária Biztosító Zrt. könyvelői felelősségbiztosításra vonatkozó káresemény bejelentése
A biztosított a káresemény tudomására jutását követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles írásban bejelenteni a káreseményt, valamint köteles megadni a szükséges információkat, és lehetővé tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését.

A káresemény bejelentésének első lépése
Amennyiben káresemény érte Önt vagy Ügyfelét első lépésként mindenképp vegye fel velünk vagy az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén. 

Hungarorisk Kft.
E-mail cím:
Telefon: +36 1 4540308, +36 1 3684779
Személyesen: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 7. 6/35

Allianz Biztosító Zrt
.
E-mail cím:
Telefon: +36 1 4211421, +36 20 4211421, +36 30 4211421, +36 70 4211421
Személyesen: Az Önhöz legközelebbi kirendeltség valamelyikén.

A káresemény elbírásához bekérhető, szükséges dokumentumok

Kötelező dokumentumok listája.
 • Az adózó és a Biztosított között, a káresemény időpontjában érvényes megbízási szerződés másolata.
 • A NAV határozat teljes másolata.
 • Biztosított cégszerűen aláírt felelősségelismerő nyilatkozata, valamint annak részletes indoklása, könyvelési hibák tételes felsorolása.
 • A károsult igénybejelentése Biztosítottal szemben, illetve a teljes körű levelezésük.
 • Az adózó által teljesített bírság, késedelmi pótlék átutalásáról bankszámla kivonat, átvezetés másolata.
 • A kártérítésre jogosult neve, bankszámlaszám közlése, ahova a kártérítés utalható.
 • Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a károsult nem természetes személy vonatkozásában rendelkezik-e tulajdoni hányaddal a vállalkozásban.
 • A Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adózó nem természetes személy
 • Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem rendelkeznek ugyanezen kárra fedezetet nyújtó további biztosítással.
 • A Biztosított nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kártérítési igényt előterjesztő személy a biztosított közeli hozzátartozójának minősül-e.


Amennyiben készültek, bekérhetőek még az alábbi dokumentumok.
 • A NAV vizsgálati jegyzőkönyvének teljes másolata.
 • A NAV-hoz benyújtott fellebbezés másolata és az arra érkező válasz.
 • Az önellenőrzés teljes dokumentációja.
 • Amennyiben a Biztosított átutalta a bírságot, késedelmi pótlék összegét, az átutalás bankszámla kivonat másolata.

A káresemény elbírálásának ideje.

A biztosító a szolgáltatását a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges adatokat, okmányokat, dokumentációkat a biztosítóhoz történt beérkezésétől számított 30 napon belül forintban nyújtja a károsult részére.
 

visszalépés...