Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Aktuális hírek

Újdonságok a Generalitól!
2011-02-16 10:20
A Generali Biztosító Zrt. jelentősen mérsékelte a korábbi könyvelői felelősségbiztosítási tarifáit, valamint szélesítette a kockázati köröket, így azoknak a könyvelői felelősségbiztosítással rendelkező ügyfeleknek is érdemes felülvizsgálni, átdolgozni érvényes szerződését, akik nem kívánják megszüntetni folyamatos szerződésüket a Generalival.
Újdonság továbbá, hogy a Generali biztosítónál nem számviteli tevéékenységet folytató cégek, pénzügyi alkalmazottaira is lehetőség nyílt felelősségbiztosítást kötni.
Újdonságok a Generalitól! A Generali a tarifacsökkentés mellett a következőkkel bővítette szolgáltatását:

A mulasztási bírság fedezet pótdíjmentesen a szerződés része, az ilyen jellegű károk az alaplimiteken belül térülnek. A szerződés továbbá kiterjed az alábbiakra is:


A munkáltatói felelősségbiztosítás:
A biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztott kárigényekre vonatkozik a fedezet.
A biztosító megtéríti az ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a felkért szakértő költségét. A fedezet tartalmazza a munkahelyi baleset kapcsán felmerülő OEP és Nyugdíjbisztosítási pénztár által továbbhárított orvosi és rokkantellátási költségek térítésétis

Általános felelősségbiztosítás:
a biztosító megtéríti a biztosított - mint a szerződésben megjelölt tevékenység folytatója, telephely, részleg, munkahely, üzlet fenntartója és üzemeltetője - által szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

És ami eddig nem volt: 
Mostantól  a nem könyvelési főtevékenységet végző gazdasági társaságok is köthetnek biztosítást számviteli munkatársaikra, így mérsékelve az esetleges szakmai hibákból eredő kockázatokat. (Munkavállalói felelõsségbiztosítás könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelõ, bérszámfejtõ alkalmazottaknak) 1 000 000 Ft kártérítési limitre, 10%, de minimum 10 000 Ft önrészesedés figyelembevételével éves díj: 10 000 Ft.
A biztosítási esemény olyan okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, melyet a biztosított munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével gondatlanul okozott és amely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítási feltételeit ide klikkelve olvashatja!
Ajánlatkérő adatlapunk kitöltéséhez klikk ide!

Online ajánlatkérő űrlapunkat itt találja!

visszalépés...