Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Különbség a könyvviteli szolgáltatás és az adótanácsadás között
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként definiálják a feltételeikben az adott két tevékenységet

 

Könyvviteli szolgáltatás

 

Adótanácsadói tevékenység

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Könyvviteli szolgáltatás a könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, ide tartozik különösen

• a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is;

• az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása;

• adó, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése.

Adótanácsadói tevékenység

 • a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás,

 • a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet,

• az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás,

• egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása,

• a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása,

• a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű végzése.

Generali Biztosító Zrt.

• a  számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél a  beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének,

megbízhatóságának, hitelességének tanúsítása annak érdekében, hogy az megbízható és

valós összképet adjon a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről,

• a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, az egyéb szervezetek alapításakor, átalakulásakor, megszűnésekor a törvényekben előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési, záradékolási feladatok ellátása,

• a könyvvizsgálók más – törvényben meghatározott – feladatának elvégzése,

• a gazdálkodó szervezet működésének átvilágítása, értékelése,

• a  gazdálkodó szervezetek alapításával, átalakulásával, megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával,

információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi-, adó-, számviteli szakértői tevékenység,

szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás.

Írásos megbízás alapján jogi személyek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adóival, adó jellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával összefüggő tanácsadás, segítségnyújtás, a kötelezettségek teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság előtti képviselet, adóbevallás elkészítése.

Aegon Magyarország Biztosító Zrt.

A könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, így különösen:

 • a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs

rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló

összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések

levonását is;

 • az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való

alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk

előállítása, szolgáltatása

 • adó, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése.

a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával

kapcsolatos tanácsadás,

 • a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet,

 • az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás,

 • egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása,

 • a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása,

 • a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű végzése.

Uniqa Biztosító Zrt.

A számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával,

a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve

• a főkönyvi nyilvántartások vezetését,

• az összesítő feladások készítését,

• a beszámoló összeállítását,

• a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó

következtetések levonását is,

• az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának,

bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával

a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása,

• adó-, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése, adóhatóság előtti képviselet,

• bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés

• írásos megbízás alapján jogi személyek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adóival, adó jellegű kötelezettségeivel,

költségvetési támogatásával összefüggő tanácsadás, segítségnyújtás, a kötelezettségek teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság előtti képviselet, adóbevallás elkészítése

K&H Biztosító Zrt.

·  a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakí- tásával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,

·  az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásá- nak biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása,

·  adó-, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése.

·       a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel,

költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás,

·       a kötelezettségek és jogok érvényesítésében, teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróságelőtti képviselet,

·       az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás,

·       egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása,

·       a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása,

·       a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű végzése

 

 

 

 

Kárrendezéshez szükséges dokumentumok
A biztosítói kárrendezés és kárkifizetés az összes szükségse dokumentum megküldésével gyorsítható fel a leginkább. Ha minden kárrendezési eljárásban felsorolt iratot beküldtünk, a felelősségbiztosítónak 30 napon belül le kell zárnia a kárt, és ki kell fizetnie az önrészesedéssel csökkentett kártérítésíi összeget.
A biztosítói kárrendezéhez tehát az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:

hatósági eljárás iratai (hatósági határozat teljes terjedelemben)
hatósági határozat Önök általi kézhezvételének módja és időpontja, ennek hitelt érdemlő igazolása
  • károsult igénybejelentése Könyvelővel szemben, teljes körű levelezés
  • Felelősség elismerő nyilatkozat, ( indoklás, szakmai hiba megjelölése)
  • Nyilatkozat a kártérítésre jogosultról és bankszámlaszámáról ( kinek fizesse a biztosító a kártérítést).
    Abban az esetben, ha a kárt az ügyfélnek már megtérítette a könyvelőiroda, annak igazolása, azaz a Önök által teljesített kártérítés átutalási bizonylata szükséges.
  • Könyvelői megbízási szerződés
  • Károsult által teljesített bírság átutalási bizonylata
  • Könyvelői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kártérítési igényt előterjesztő természetes személy nem minősűl közeli hozzátartozónak
  • Könyvelői nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a károsult nem természetes személy vonatkozásában rendelkezi-e tulajdoni hányaddal a vállalkozásban.
  • Kárügyben keletkezett egyéb leveléz ( fellebezés/ kifogásolás stb.)

visszalépés...