Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Különbség a könyvviteli szolgáltatás és az adótanácsadás között
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként definiálják a feltételeikben az adott két tevékenységet

 

Könyvviteli szolgáltatás

 

Adótanácsadói tevékenység

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Könyvviteli szolgáltatás a könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, ide tartozik különösen

• a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is;

• az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása;

• adó, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése.

Adótanácsadói tevékenység

 • a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás,

 • a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet,

• az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás,

• egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása,

• a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása,

• a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű végzése.

Generali Biztosító Zrt.

• a  számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél a  beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének,

megbízhatóságának, hitelességének tanúsítása annak érdekében, hogy az megbízható és

valós összképet adjon a gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről,

• a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, az egyéb szervezetek alapításakor, átalakulásakor, megszűnésekor a törvényekben előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési, záradékolási feladatok ellátása,

• a könyvvizsgálók más – törvényben meghatározott – feladatának elvégzése,

• a gazdálkodó szervezet működésének átvilágítása, értékelése,

• a  gazdálkodó szervezetek alapításával, átalakulásával, megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával,

információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi-, adó-, számviteli szakértői tevékenység,

szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás.

Írásos megbízás alapján jogi személyek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adóival, adó jellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával összefüggő tanácsadás, segítségnyújtás, a kötelezettségek teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság előtti képviselet, adóbevallás elkészítése.

Aegon Magyarország Biztosító Zrt.

A könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, így különösen:

 • a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs

rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló

összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések

levonását is;

 • az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való

alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk

előállítása, szolgáltatása

 • adó, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése.

a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával

kapcsolatos tanácsadás,

 • a kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróság előtti képviselet,

 • az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás,

 • egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása,

 • a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása,

 • a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű végzése.

Uniqa Biztosító Zrt.

A számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával,

a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve

• a főkönyvi nyilvántartások vezetését,

• az összesítő feladások készítését,

• a beszámoló összeállítását,

• a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó

következtetések levonását is,

• az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának,

bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával

a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása,

• adó-, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése, adóhatóság előtti képviselet,

• bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés

• írásos megbízás alapján jogi személyek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adóival, adó jellegű kötelezettségeivel,

költségvetési támogatásával összefüggő tanácsadás, segítségnyújtás, a kötelezettségek teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság előtti képviselet, adóbevallás elkészítése

K&H Biztosító Zrt.

·  a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakí- tásával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,

·  az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásá- nak biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása,

·  adó-, adójellegű kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítése.

·       a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel,

költségvetési támogatásával kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás,

·       a kötelezettségek és jogok érvényesítésében, teljesítésében való közreműködés, az adóhatóság és a bíróságelőtti képviselet,

·       az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzése, illetve szakszerű tájékoztatás,

·       egy vállalkozás adótervének elkészítése, költségvetési kapcsolatainak optimalizálása,

·       a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása,

·       a költségvetési kapcsolatok ellenőrzésének megszervezése és szakszerű végzése

 

 

 

 

Könyvelői felelősségi károkról általában
Jelentősen növekedett a könyvelői felelősségbiztosítási káresemények száma, ami vélhetően a NAV fokozott ellenőrzési tevékenysége mellett a könyvelőirodák túlterheltségének tudható be.
Könyvelői felelősségi károkról általában  2013 első három negyedévében 100 könyvelőre 3 káreseményt regisztráltunk. 2014 első három negyedévében 100 könyvelőirodára már 7 NAV bírságolással kapcsolatos káresemény jutott. A káresemények alapján az átlagos kárérték 450 000 Ft, mely a megállapított adóbírságok és a késedelmi kamatok összegéből tevődik össze.

  • A leggyakoribb könyvelői felelősségbiztosítási káresemény, valamely bevallás beküldésének elmulasztása miatt kiszabott bírság. A bírságolási összegek korábban alacsonyabbak voltak, ezért sok esetben ezeket a károkat nem jelentették be ügyfeleink. Jelenleg is kisebb, 100 000-200 000 Ft összegű bírságösszegeket tapasztalunk ezen a területen, de fontos felhívni a könyvelőirodák figyelmét, hogy ismételt mulasztás, vagy felszólítás ellenére sem teljesített bevallás esetén a bírság nagysága megugorhat. 
  • A NAV vizsgálatokkal kapcsolatosan ÁFA hiány, illetve alkalmi munkavállalói bejelentés téves megtétele, elszámolása miatt kaptak bírságot a könyvelt vállalkozások. Ezekben az esetkeben azonban már magasabb, az adóeltérés mértékétől függő bírság és késedelmi pótlék kerül felszámításra. Fontos felhívnunk ügyfeleink figyelmét, hogy maga az adóhiány nem térül, így komolyabb adminisztrációs hiányok esetén a NAV által kiszabott és gyakran a könyvelt vállalkozás által vitatott, vélelmezett adóhiányt sem téríti meg a felelősségbiztosító.
2014.10.07 Hungarorisk
forrás: www.konyvelobiztositas.hu
visszalépés...