Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Aktuális hírek

Biztosítás, hogy ne az alkalmazott fizessen
2012-06-26 08:29
 
Az új munka törvénykönyv rendelkezik a munkavállaló kártérítési felelősségéről. Szakmai hiba elkövetése esetén négy havi átlagkereset, súlyos gondatlanság, vagy szánsékos károkozás eseténben korlátlan mértékű a munkavállaló felelőssége-.

Eszerint a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítés maximuma a munkavállaló négy havi átlagkeresete ( távolléti díj). Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt meg kell térítenie a munkavállalónak.

Fenti szabályok alapján egy esetlegesen kirótt NAV bírság, késedelmi pótlék esetében az alkalmazott könyvelő négy havi átlageresetéig a munkáltató követelheti a károkozás megtérítését.

Amenniyben a vállalkozás köt alkalmazott könyvelőkre vobnatkozó szakmai felelősségbitosítást, megkíméli alkalmazottját a súlyos anyagi felelősségrevonástól, valamint biztosítja, hogy a kiszabott bírság részére dolgozói érdekek sérelme nélkül is megtérülhessen. A Biztosítói térítés felső határa természetesen az alkalmazott felelősségének függvénye, azaz a számviteli munkatárs négy havi átlagkeresete, vagy súlyos gondatlanság esetén a kártérítési limit. Fontos tudni, hogy a biztosító ugyan megtéríti a súlyos vagy szándékos károkozás által okozott károkat, ám azokat jogi úton érvényestheti a károkozón, azaz a számviteli munkatárson.visszalépés...