Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Aktuális hírek

2014.03.15-től szigorodik a vezetők felelősségének szabályozása
2014-04-04 09:47



A vezetők  a 2014. március 15-én hatályba lépő új PTK. alapján fognak felelni, ami jóval szigorúbb szabályokat alkalmaz velük szemben korábbi Gt.-ben megfogalmazottaknál. A biztosítással rendelkező  vezetők nem csak a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegére biztosítottak, hanem a jogi védekezés költségeire is, így biztonságban tudhatják mgánvagyonukat.
2014.03.15-től szigorodik a vezetők felelősségének szabályozása

2014 március 15-től érvényes szabályok szerin új szabályként lép érvénybe, hogy a vezetők azáltala képviselt jogi személlyel egyetemleges felel a harmadik személyeknek okozott károkért, ha a károkozásért a károsúlt szerint személyi felelősség terheli.

- Felelnek a vezetők az ügyvezetési tevékenységgel a jogi személynek ( társaságnak) okozott esetleges károkért

- Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselővel szemben, ha  a vezető a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.

- Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e tisztségében harmadik személynek kárt okoz, a vezető a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül igényt érvényesíteni.
 

A vezetõk felelõsségre vonásának számtalan formája lehet.

 • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság által, akik szerint a társaság ügyeit a vezetõk nem megfelelõen kezelik,
 • befektetõk által, akik szerint a vezetõk félrevezették õket,
 • felszámolók, hitelezõk által, amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés a társaság fizetésképtelenségével fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen nem a hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége alapján járt el.
 • harmadik szemékyeknek okozott károkért, ha azért károsult szerint vezetőt személyes felelősség terheli

Amiért érdemes vezető tisztségviselők tevékenységére felelősségbiztosítást kötni

 • A vezetõ tisztségviselõk személyes vagyona, háza, megtakarítása is veszélybe kerülhet, amennyiben szándékos vagy gondatlan magatartásuk eredményeként valakinek kárt okoznak. A tévedések pedig sokba kerülhetnek. A vezetõ tisztségviselõk személyes felelõsségének meállapításához elegendő,ha nem az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal jártak el.
 • Ha egy elégedetlen személy (ügyfél, beszállító, vevõ, alkalmazott, stb.) panaszt tesz a felügyeleti hatóságok felé. A panasz eredménye akár a vezetõkkel szemben folytatott hivatalos vizsgálat is lehet, amely minden esetben jelentõs pénzügyi kockázatot jelent. Európában a legnagyobb vezetőeket biztosító társaság többet fordít a vezetõkkel szemben folytatott hatósági vizsgálatokkal kapcsolatos költségekre, mint bármi másra, amire a D&O biztosítás fedezet nyújt.
 • Az utóbbi idõben egyre gyakrabban fordul elõ, hogy az egyes hatóságok, illetve felügyeleti szervek a társaságra kiszabott bírság mellettközvetlenül a cég adott területért felelõs vezetõjére is pénzbírságot
  szabnak ki.
 • A vezetõ tisztségviselõk akár börtönbe is kerülhetnek tetteik, mulasztásaik, vagy éppen vétkes
  hanyagságuk következményeként. Ilyen esetben a legjobb jogi védelem ugyan felbecsülhetetlen, de
  nagyon drága. A D&O biztosítás fedezi a jogi védekezés költségeit a bûnösség kimondásának pillanatáig.
 • Jóhírnév sérelmének kockázata: A perek és hatósági vizsgálatok amellett, hogy rengeteg idõbe és pénzbe kerülhetnek, az abban résztvevõk jó hírnevére is árnyékot vethetnek. Amennyiben a jóhírnév helyreállítása PR szakemberek igénybevételét teszi szükségessé, a biztosítás fedezi az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket.
 • Abiztosítás jogi védelemre specializálódott szakértõket biztosít
 • A fedezet védelmet jelent a megalapozatlan állításokkal, szembeni védekezésre is.
 • A családi vállalkozások vezetõinek is felelniük kellaz általuk elkövetett hibákért, amely családi és külsõ viták, egymással folytatott perek melegágyai lehetnek.

 


visszalépés...